Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice (2016)

   Úprava stávajícího oplocení před DLPP

                                           Zahradní pohled na přistavované ubytovací jednotky

 

                            Zahradní pohled na přistavované ubytovací jednotky

                                            Interiér pokoje ubytovací jednotky

Kontakt

Ing. arch. Marie Škvařilová Františky Stránecké 10
602 00 Brno
+420 776 126 777 architekt@marieskvarilova.cz