Výstavba rodinných domů

Obraťte se na nás při navrhování a stavbě Vašeho nového domu. Záleží jen na Vás, zda se se svými sny a představami rozdělíte s architektem a umožníte mu, aby pro Vás vytvořil Váš vlastní svět, prostor, ve kterém bude vše přizpůsobeno Vám. Přítomnost architekta na místě stavby po celou dobu výstavby je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace stavby. Jen pokud architekt kontroluje provádění svého návrhu osobně, může být zaručena realizace přesně podle projektu a záměrů architekta.

 

 

 

Kontakt

Ing. arch. Marie Škvařilová Františky Stránecké 10
602 00 Brno
+420 776 126 777 architekt@marieskvarilova.cz