Diagram zastínění

V případě požadavků úřadů, jsme schopni pro Vás zpracovat diagramy zastínění, jak pro řešený objekt, tak pro okolní zástavbu.

Kontakt

Ing. arch. Marie Škvařilová Františky Stránecké 10
602 00 Brno
+420 776 126 777 architekt@marieskvarilova.cz